เพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุด ทางมูลนิธิโรคข้อขอแนะนำสำหรับผู้ที่ต้องการถามคำถามเกี่ยวกับโรคข้อ กรุณาให้ข้อมูลดังต่อไปนี้
1. กรุณาบอก อายุ เพศ น้ำหนัก และส่วนสูง
2. สาเหตุของอาการ จากอุบัติเหตุ หรือเป็นเอง
3. ระยะเวลาของการปวด กดเจ็บหรือไม่? เมื่อมีการเคลื่อนไหวจะปวดมากขึ้นหรือไม่?
4. เคยไปพบแพทย์มาแล้วหรือยัง? จำนวนกี่ท่าน? แพทย์แต่ละท่านบอกว่าท่านเป็นโรคอะไร? เคยรักษาด้วยยาชนิดใดบ้าง? มีการฉีดยาที่ตรงไหนบ้าง?
5. เคยได้รับการผ่าตัดมาแล้วหรือยัง? กี่ครั้งแล้ว? แพทย์บอกว่าทำการผ่าตัดเพื่ออะไร?
6. ปวดที่ตำแหน่งใดบ้าง? อวัยวะใด? และปวดข้างใดบ้าง?


ขณะนี้ระบบกำลังอยู่ในระหว่างการพัฒนา ต้องกราบขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

     
Title :
RE : PostDateTime : 2011-10-29 00:36:42
Detail :
สวัสดีครับ ผมอายุ 29 ปี เพศชาย หนัก 47 สูง 169 มีอาการข้อเข่าซ้ายอักเสบและปวดบวมอย่างมากจนต้องเจาะน้ำในข้อเข่าออกถึง 3 ครั้ง แต่ละครั้งไม่ต่ำกว่า 60 CC ส่งตรวจน้ำในข้อทั้ง AFB Stain, PCR TB, Polarized light ผลก็ Negative แต่ Monouclear cells สูง 87 % คุณหมอจึงวินิจฉัยว่าเป็น TB ในข้อ ผลจากอาการปวดบวมจึงนอนและไม่ได้ขยับเข่าประมาณเดือนครึ่ง เมื่อทานยาแก้ข้ออักเสบและยา TB ประกอบกับฉีด Strep มาแล้วเป็นเวลา 3 เดือน อาการปวดข้อลดลง แต่อาการบวมไม่ลดลงเลย เวลาทิ้งน้ำหนักก็มีอาการเจ็บที่ข้อบ้าง (แต่น้อยกว่าช่วงแรก) อีกทั้งพบว่าเข่าเหยียดไม่ได้สุดและงอได้เพียง 90 องศา ส่วนต้นขาก็ลีบลงอย่างเห็นได้ชัดเจน จึงเริ่มทำกายภาพโดยถ่วงน้ำหนักมา 2 เดือน และนักกายภาพช่วยดัดมาสามครั้ง แต่ก็ยังไม่สามารถยืดหรืองอได้ อีกทั้งเมื่อนักกายภาพดัดรู้สึกเจ็บจนทนแทนไม่ไหว บ้างครั้งก็เป็นลมไปเลย คำถามของผมมีอยู่ว่า ข้อหนึ่ง จากผลส่งตรวจดังกล่าวผมเป็น TB ในข้อแน่หรือเปล่า หรือมีสาเหตุของโรคอื่นได้หรือไม่ ข้อสอง ทำไมทานยาและฉีดยามา 3 เดือนแล้วเข่ายังไม่ยุบบวมและร้อนในบางครั้ง ข้อสาม การดัดเข่าของนักกายภาพเจ็บปวดทรมานอย่างมากมีวิธีในการวางยาสลบ แล้วให้คุณหมอดัดหรือไม่ ข้อที่สี่ มีการผ่าตัดสลายพังพื่ด ช่วยให้เข่าสามารถยืดงอหรือใช้การอย่างเดิมได้หรือไม่ หากช่วยแนะนำสถานที่รักษาหรือข้อมูลอื่น ๆ เพิ่มเติมด้วยก็จะขอบพระคุณอย่างมาก เพราะขณะนี้ผมใช้สิทธิประกันสังคมรักษาอยู่กับโรงพยาบาลของรัฐแห่งหนึ่ง ซึ่งคุณหมอบอกว่าคงช่วยอะไรไม่ได้มากกว่านี้ ไม่ผ่า ไม่วางยาดัดและไม่นัด Follow up อีก เพียงแค่สั่งทำกายภาพและจ่ายยา TB ต่อให้ครบ 9 เดือน ซึ่งขณะนี้ผมไม่สามารถเดินได้ ต้องถูกพักงานและส่งเสียครอบครัว เป็นทุกข์อย่างมาก ขอความกรุณาด้วยครับ
Name : ผู้ไร้ที่พึ่ง Email : P_U_P_P_Y_PUPPY@hotmail.com