กิจกรรมปี : 2561 | 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 | 2544 | 2542 - 2531

 กิจกรรมปี 55


กิจกรรมประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2555 ครั้งที่ 11

       มูลนิธิโรคข้อ ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในนามองค์กรร่วมทศวรรษโรคกระดูกและข้อ แห่งประเทศไทย (2010-2020) ร่วมงานประชุมวิชาการ BJD World Network Conference at Ho chi Minh City, Vietnam 29 Nov-2 December ,2012 นำโดย พลโท นพ.ธำรงรัตน์  แก้วกาญจน์ ประธานองค์กรร่วมทศวรรษโรคกระดูกและข้อ แห่งประเทศไทย  พล.ต.อ.นพ.ธนา  ธุระเจน  และภญ.กุสุมาลย์   ไตรวิทยานุรักษ์   เลขาธิการมูลนิธิโรคข้อ ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี

 

พลโท นพ.ธำรงรัตน์  แก้วกาญจน์ ประธานองค์กรร่วมทศวรรษโรคกระดูกและข้อ แห่งประเทศไทย ,พล.ต.อ.นพ.ธนา  ธุระเจน  และภญ.กุสุมาลย์   ไตรวิทยานุรักษ์   เลขาธิการมูลนิธิโรคข้อ ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ถ่ายภาพร่วมกับผู้เข้าร่วมประชุม


 

ภญ.กุสุมาลย์   ไตรวิทยานุรักษ์   เลขาธิการมูลนิธิโรคข้อ ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี  ถ่ายภาพร่วมกับผู้เข้าร่วมประชุม


 
บรรยากาศในการประชุม   บรรยากาศในการประชุม
 
โปสเตอร์ของประเทศเวียดนาม   โปสเตอร์ของประเทศเกาหลีกิจกรรมประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2555 ครั้งที่ 10

       กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข โดย นพ.สุรวิทย์   คนสมบูรณ์  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข แถลงข่าว       “ โครงการ ปลดทุกข์ด้วยรอยยิ้ม โถห้อยขาเสริมสุขผู้สูงวัย” โดยมี นพ. เจษฏา  โชคดำรงสุข  อธิบดีกรมอนามัย และ             ภญ.กุสุมาลย์   ไตรวิทยานุรักษ์   เลขาธิการมูลนิธิโรคข้อ ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี   ตัวแทนในนามองค์กรร่วมทศวรรษโรคกระดูกและข้อแห่งประเทศไทย เข้าร่วมแถลงข่าว เมื่อวันที่  4  ตุลาคม  2555  ณ ห้องประชุม กำธร สุวรรณกิจ ชั้น 1 กรมอนามัย เวลา 10.00 – 11.30  น.กิจกรรมประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2555 ครั้งที่ 9

       องค์กรร่วมทศวรรษโรคกระดูกข้อแห่งประเทศไทย ร่วมด้วย มูลนิธิโรคข้อ ในพระราชูปถัมภ์  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี โดย ภญ.กุสุมาลย์  ไตรวิทยานุรักษ์ เลขาธิการมูลนิธิโรคข้อฯ ร่วมกิจกรรม เดินรณรงค์  โดย  มูลนิธิโรคกระดูกพรุนแห่งประเทศไทยฯ “ งานรวมพลังคนไทยขจัดภัยโรคกระดูกพรุน” ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ วันเสาร์ที่  24  พฤศจิกายน พ.ศ. 2555  เวลา 05.00-11.30 น.

 
ภญ.กุสุมาลย์  ไตรวิทยานุรักษ์  เลขาธิการมูลนิธิโรคข้อในพระราชูปถัมภ์  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี และผู้เข้าร่วมกิจกรรม


  คุณหญิง พญ.กอบจิตต์ ลิมปพยอม
(ที่สองจากขวา)ถ่ายภาพร่วมกับ 
คุณเจริญ-คุณหญิงวรรณา  สิริวัฒนภักดี
ประธานในพิธีและ
ภญ.กุสุมาลย์  ไตรวิทยานุรักษ์ 
เลขาธิการมูลนิธิโรคข้อ
 
ประชาชนทั่วไปเข่าร่วมกิจกรรมเดินรณรงค์ เป็นจำนวนมาก
 
ดาราก็มานะ : น้องรถเมล์ กับ เป้ อารักษ์  มาร่วมกิจกรรมเดินรณรงค์


  ถ่ายภาพร่วมกับสาวสวยที่มาร่วมเดินรณรงค์กิจกรรมประจำเดือนตุลาคม 2555 ครั้งที่ 8

        มูลนิธิโรคข้อในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ในนามองค์กรร่วมทศวรรษโรคกระดูกและข้อแห่งประเทศไทย  จัดกิจกรรมและนิทรรศการ การประชุมวันโรคข้อสากล เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาราชินี เรื่อง เข้าใจ เข้าถึง โรคข้อ พร้อมรับสังคมผู้สูงอายุ   
วันอาทิตย์ที่  14  ตุลาคม  พ.ศ.   2555   เวลา  07.30 – 14.30 น. ณ  ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 10  อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา  โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า

                ชมกิจกรรมและนิทรรศการ  รับฟังความรู้นวัตกรรมใหม่ ๆ กับโรคข้อและกระดูกที่ผูกพันกับคุณภาพชีวิตตั้งแต่เกิด การมีคุณภาพของกระดูกและข้อที่ดี ทำให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี สามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีความสุขทั้งตัวเองและคนรอบข้าง อยู่อย่างมีความสุขได้อย่างไรเมื่อเป็นโรคข้อเข่าเสื่อม  ซึ่งการสัมมนาในครั้งนี้มีสมาชิกและประชาชนให้ความสนใจเข้ารับฟังบรรยายจำนวนมาก
 
 
ศ.น.พ.วิเชียร   เลาหเจริญสมบัติ ประธานมูลนิธิโรคข้อ ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี และ พญ.ทัศนีย์    กิตอำนวยพงษ์  คณะกรรมการมูลนิธิโรคข้อ  , ภญ.กุสุมาลย์   ไตรวิทยานุรักษ์  เลขาธิการมูลนิธิโรคข้อฯ  ต้อนรับ  นพ.สุรวิทย์  คนสมบูรณ์  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข   ประธานในพิธีเปิดงานวันโรคข้อสากลปี 2555


  ศ.น.พ.วิเชียร   เลาหเจริญสมบัติ ประธานมูลนิธิโรคข้อ ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ในนามองค์กรร่วมทศวรรษโรคกระดูกและข้อแห่งประเทศไทย  กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงานวันโรคข้อสากลปี 2555
 
นพ.สุรวิทย์  คนสมบูรณ์  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข   เป็นประธานกล่าวเปิดงานการประชุมวันโรคข้อสากล ปี 2555  วันอาทิตย์ที่  14  ตุลาคม  พ.ศ.   2555   เวลา  07.30 – 14.30 น. ณ  ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 10  อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา  โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า


 
พลโท นพ.ธำรงรัตน์  แก้วกาญจน์  ประธานองค์กรร่วมทศวรรษโรคกระดูกและข้อแห่งประเทศไทย  ถ่ายภาพร่วมกับนพ.สุรวิทย์  คนสมบูรณ์  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข และคณะกรรมการมูลนิธิโรคข้อ  


 
คณะกรรมการมูลนิธิโรคข้อ  นำ  นพ.สุรวิทย์  คนสมบูรณ์  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข   เยี่ยมชมนิทรรศการงานวันโรคข้อสากลปี 2555  

ภญ.กุสุมาลย์  ไตรวิทยานุรักษ์   มูลนิธิโรคข้อ ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี นำ  นพ.สุรวิทย์  คนสมบูรณ์  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข   เยี่ยมชมบูธต่าง ๆ ที่มาร่วมงาน


 
ประชาชนให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมกับบริษัทที่มาร่วมออกบูธ ในการตรวจวัดความหนาแน่นของกระดูก


 

ประชาชนให้ความสนใจลงทะเบียนเข้าร่วมฟังบรรยายเป็นจำนวนมาก

 
(จากซ้าย ) พญ.ทัศนีย์    กิตอำนวยพงษ์ ผู้ดำเนินการอภิปราย  เรื่อง  อาหารกายอาหารใจสำหรับผู้ป่วยโรคข้อ  และรศ.พญ.วิไล   คุปต์นิรัติศัยกุล   บรรยาย เรื่อง  การหกล้มในผู้สูงอายุ


 

วิทยากร : นพ.ทรงพจน์    ตันประเสริฐ  บรรยาย เรื่อง  การออกกำลังกายที่มีผลต่อโรคข้อเข่าเสื่อม

 
วิทยากร : ศ.นพ. วิเชียร   เลาหเจริญสมบัติ  ประธานมูลนิธิโรคข้อฯ  บรรยาย เรื่อง   ทำอย่างไรเมื่อเป็นโรคข้อ


 

วิทยากร :  พ.ท.นพ.สุรวุฒิ   ปรีชานนท์บรรยายเรื่อง ประโยชน์และโทษของยาสเตียรอยด์

 

วิทยากร :   นพ.อรรถฤทธิ์   ศฤงคไพบูลย์   บรรยาย   เรื่อง   การกีฬา กับโรคข้อ

 

วิทยากร :  พลโท พญ.พรฑิตา    ชัยอำนวย  บรรยายเรื่อง  อาหารกายอาหารใจสำหรับผู้ป่วยโรคข้อกิจกรรมประจำเดือน กันยายน 2555 ครั้งที่ 7

มูลนิธิโรคข้อฯ ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ได้รับพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะกรรมการ มูลนิธิโรคข้อฯ เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาท  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  เมื่อวันพุธที่   5  กันยายน   2555    เวลา 15.00 น. ณ  ศาลาดุสิดาลัย  สวนจิตรลดา 

ภญ.กุสุมาลย์   ไตรวิทยานุรักษ์  เลขาธิการมูลนิธิโรคข้อ ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
กล่าวถวายรายงานและแนะนำประธานมูลนิธิโรคข้อ พร้อมคณะกรรมการ ผู้เข้าเฝ้า

ศาสตราจารย์นายแพทย์ วิเชียร  เลาหเจริญสมบัติ ประธานมูลนิธิโรคข้อ ฯทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน 
โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัฌยาสัย

พลโท พญ.พรฑิตา  ชัยอำนวย  และ พญ.ทัศนีย์  กิตอำนวยพงษ์  คณะกรรมการมูลนิธิโรคข้อ
ทูลเกล้า ถวายพวงมาลัย

สมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระราชปฏิสันฐาน กับคณะกรรมการมูลนิธิโรคข้อ
สร้างความปลาบปลื้มแก่คณะกรรมการมูลนิธิโรคข้อเป็นอย่างยิ่ง

 กิจกรรมประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2555 ครั้งที่ 6

        มูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี กระทรวงสาธารณสุข และองค์กรร่วมทศวรรษโรคกระดูกและข้อ   ทำขาเทียมพระราชทาน  เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ระหว่างวันที่ 12-25  กุมภาพันธ์  2555  ณ  วัดพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหาร   อ.เมือง   จ.นครปฐม

   กิจกรรมประจำเดือนมิถุนายน 2555 ครั้งที่ 5

        พลโท นพ.ธำรงรัตน์   แก้วกาญจน์    ประธานองค์กรร่วมทศวรรษโรคกระดูกและข้อแห่งประเทศไทย   (2010-2020 )  นำคณะกรรมการมูลนิธิโรคข้อ  ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  เข้าพบ รัฐมนตรี ว่าการกระทรวงสาธารณสุข  (คุณวิทยา   บูรณศิริ )  เมื่อวันศุกร์ที่  22   มิถุนายน  2555  ณ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข   เพื่อปรึกษาหารือ เรื่อง โครงการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมเพื่อผู้ยากไร้ ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมายุ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  จำนวน  84 ข้อ  ทั่วประเทศ และโครงการส้วมพระราชทาน 

 

รัฐมนตรี ว่าการกระทรวงสาธารณสุข (คุณวิทยา บูรณศิริ) ให้ความสนใจการจัดกิจกรรม  โครงการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมเพื่อผู้ยากไร้

      รัฐมนตรี ว่าการกระทรวงสาธารณสุข (คุณวิทยา บูรณศิริ) ถ่ายภาพร่วมกับ พลโท นพ.ธำรงรัตน์  แก้วกาญจน์ (ที่สองจากซ้าย) ภญ.กุสุมาลย์  ไตรวิทยานุรักษ์  เลขาธิการมูลนิธิโรคข้อ (จากซ้าย) และผู้นำโครงการ  นพ.วิชัย  เทียนถาวร ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงสาธารณสุข , พ.ต.อ.นพ.ธนา   ธุระเจน  และนพ.ณรงค์   สายวงศ์   รองอธิบดีกรมอนามัยกิจกรรมประจำเดือนมิถุนายน 2555 ครั้งที่ 4

 

       มูลนิธิโรคข้อ ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับ โรงพยาบาลมิชชั่น  อบรมเพื่อคุณภาพชีวิต  เมื่อวันพฤหัสบดีที่  7  มิถุนายน  2555  เวลา  09.00-12.00 น. ณ  ศูนย์สุขภาพมิชชั่น  อ.หมวกเหล็ก  จ.สระบุรี  โดย ศ.กิตติคุณ นพ.เสก  อักษรานุเคราะห์  รองประธานมูลนิธิโรคข้อ เป็นผู้บรรยาย  และ ภญ.กุสุมาลย์  ไตรวิทยานุรักษ์ เลขาธิการมูลนิธิโรคข้อ  ได้ร่วมงาน 

 
ศ.กิตติคุณ  นพ.เสก   อักษรานุเคราะห์  รองประธานมูลนิธิโรคข้อ  บรรยายความรู้เพื่อคุณภาพชีวิต
 
ศ.กิตติคุณ  นพ.เสก  อักษรานุเคราะห์  รองประธานมูลนิธิโรคข้อ ผู้บรรยาย และ ภญ.กุสุมาลย์  ไตรวิทยานุรักษ์ เลขาธิการมูลนิธิโรคข้อ  ได้ร่วมงาน   ผู้เข้าร่วมฟังบรรยาย ร่วมแสดงท่าทางออกกำลังกายกิจกรรมประจำเดือนมีนาคม 2555 ครั้งที่ 3

มูลนิธิโรคข้อ   ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ในนามองค์กรร่วมทศวรรษโรคกระดูกและข้อ แห่งประเทศไทย( 2011- 2020) ) ร่วมงานประชุมวิชาการราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปิดิกส์แห่งประเทศ   The BJD Pain Series Episode 10: The Complexities of Low Back Pain, March 25-27, 2012, Phuket Thailand

ซึ่ง พลโท พญ.วิไล ชินสกุล เป็นประธานจัดการประชุม

ร่วมนิทรรศการ : พลโท นพ.ธำรงรัตน์ แก้วกาญจน์ ประธานองค์กรร่วมทศวรรษโรคกระดูกและข้อแห่งประเทศไทย
กล่าวเปิดการประชุมวิชาการ และถ่ายภาพร่วมกับวิทยากรและแพทย์ที่เข้าร่วมฟังบรรยาย

วิเคราะห์ประเด็นวิชาการ นำโดย: พลโท พญ.วิไล ชินสกุล , ศ.นพ.วิเชียร เลาหเจริญสมบัติ , นพ.สำเริง เนติ,
พ.อ.(พ)ผศ.นพ.คเชนทร์ นำศิริกุล, พญ.อุไรรัตน์ ศิริวัฒน์เวชกุล และแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

ภญ.กุสุมาลย์ ไตรวิทยานุรักษ์ เลขาธิการมูลนิธิโรคข้อ ฯ ถ่ายภาพร่วมกับผู้เข้าร่วมกิจกรรม

ป้ายประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมกิจกรรม

กิจกรรมประจำเดือนมีนาคม 2555 ครั้งที่ 2
 

มูลนิธิโรคข้อ   ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
รับมอบเงินสนับสนุนกิจกรรมของมูลนิธิโรคข้อ  จาก บริษัท  โรงพยาบาลนครธน วันอังคารที่  13   มีนาคม 2555  ณ  สำนักงานมูลนิธิโรคข้อ   อาคารยูไนเต็ดเซ็นเตอร์ ชั้น 42คุณธวัชชัย  ทองศิมา  ผู้อำนวยการองค์การสัมพันธ์และกิจกรรมสังคม รพ.นครธน  พร้อมด้วย
 คุณสุชานันท์    วัฒนพันธ์      มอบเงินสนับสนุนให้กับกิจกรรมของมูลนิธิโรคข้อ   โดยมี 
ภญ.กุสุมาลย์   ไตรวิทยานุรักษ์  เลขาธิการมูลนิธิโรคข้อ เป็นผู้รับมอบ


 
กิจกรรมประจำเดือนมีนาคม 2555 
 

มูลนิธิโรคข้อ   ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

รับมอบฝาอลูมิเนียม  จากโครงงานสร้างสรรค์สู่สาธารณะ   โครงการเรียกคืน อลูมิเนียม เพื่อจัดทำขาเทียมพระราชทาน
 จากนักเรียนโรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย  นักเรียนชั้น  ม.4/4   จำนวน 12 คน   นำโดย คุณครู อภิรดี    ทองพลอย
และนักเรียนยังได้บริจาคเงินเพื่อสมทบทุนมูลนิธิโรคข้อ อีกเป็นจำนวนหนึ่ง  ซึ่งนักเรียนมีความตั้งใจที่จะมอบให้กับ
มูลนิธิโรคข้อโดยตรง เมื่อวันที่   1  มีนาคม  2555  เวลา  17.30  น.

 
     
ตัวแทนครูและนักเรียน โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย  มอบฝาอลูมิเนียม   เพื่อจัดทำขาเทียมพระราชทาน
     
 
     
กล่องฝาอลูมิเนียมที่นำมาบริจาค
     
รับมอบเงินจากนักเรียนที่ร่วมบริจาคเพื่อสมทบทุนมูลนิธิโรคข้อ ในการจัดกิจกรรมเพื่อสังคม
 
 


 
กิจกรรมประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2555 
 

  มูลนิธิโรคข้อ ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  รับมอบถุงทรายรัดข้อเท้าเพื่อสุขภาพ  จำนวน 512  ชิ้น จากบริษัทโกลด์ซิตี้   เมื่อวันพฤหัสบดีที่  23   กุมภาพันธ์ 2555  ณ  สำนักงานมูลนิธิโรคข้อ   อาคารยูไนเต็ดเซ็นเตอร์ ชั้น 42ภญ.กุสุมาลย์   ไตรวิทยานุรักษ์    เลขาธิการมูลนิธิโรคข้อ ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี    รับมอบถุงทรายรัดข้อเท้าเพื่อสุขภาพ  จากคุณสุรศักดิ์  จินาพันธ์  กรรมการผู้จัดการ บ.โกลด์ซิตี้