กิจกรรมปี : 2561 | 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 | 2544 | 2542 - 2531

 กิจกรรมปี 53
 
กิจกรรมประจำเดือนตุลาคม ปี 2553
 
มูลนิธิโรคข้อในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ในนามองค์กรร่วมทศวรรษโรคกระดูกและข้อแห่งประเทศไทย จัดกิจกรรมและนิทรรศการ งานวันโรคข้อสากลปี 2553 เรื่อง ทศวรรษใหม่ในการรักษาโรคกระดูกและข้อ ปี พ.ศ. 2553 เมื่อวันอาทิตย์ที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2553 ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น11-12 โรงพยาบาลราชวิถี

ชมกิจกรรมและนิทรรศการ รับฟังความรู้นวัตกรรมใหม่ ๆ กับโรคข้อและกระดูกที่ผูกพันกับคุณภาพชีวิตตั้งแต่เกิด การมีคุณภาพของกระดูกและข้อที่ดี ทำให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี สามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีความสุขทั้งตัวเองและคนรอบข้าง อยู่อย่างมีความสุขได้อย่างไรเมื่อเป็นโรคข้อเข่าเสื่อม ซึ่งการสัมมนาในครั้งนี้จะเน้นเรื่อง ทศวรรษใหม่ในการรักษาโรคกระดูกและข้อ ปี พ.ศ. 2553 งานนี้มีสมาชิกและประชาชนให้ความสนใจเข้ารับฟังบรรยายจำนวนมาก
 
น.พ.ไพจิตร์ วราชิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานเปิดงานการประชุมวันโรคข้อสากล ปี 2553 วันอาทิตย์ที่ 3 ตุลาคม 2553 เวลา 08.30-09.00 น. ณ รพ.ราชวิถี น.พ.ไพจิตร์ วราชิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ถ่ายภาพร่วมกับ พลโท นพ.ธำรงรัตน์ แก้วกาญจน์ ประธานองค์กรร่วมทศวรรษโรคกระดูกและข้อ และคณะกรรมการมูลนิธิโรคข้อ
   
น.พ.ไพจิตร์ วราชิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ให้สัมภาษณ์แก่ผู้สื่อข่าวช่อง 7 ถึงความสำคัญของโรคข้อและกระดูกพร้อมด้วยพลโท นพ.ธำรงรัตน์ แก้วกาญจน์ ประธานองค์กรร่วมทศวรรษโรคกระดูกและข้อ และ ภญ.กุสุมาลย์ ไตรวิทยานุรักษ์ เลขาธิการมูลนิธิโรคข้อ ศ.กิตติคุณ นพ. เสก อักษรานุเคราะห์ บรรยายเรื่อง ข้อเข่า – ทาสในเรือนเบี้ย มีประชาชนให้ความสนใจเข้าร่วมฟังการบรรยายเป็นจำนวนมาก
   
นพ.พงษ์ศักดิ์ วัฒนา ประธานมูลนิธิโรคข้อ ให้สัมภาษณ์ถึงวัตถุประสงค์ของการจัดงานวันโรคข้อสากลปี 2553 ศ.กิตติคุณ นพ.เสก อักษรานุเคราะห์ รองประธานมูลนิธิโรคข้อ ให้สัมภาษณ์ถึงเรื่องโรคข้อ ในงานวันโรคข้อสากลปี 2553
   
วิทยากรบรรยาย นำโดย ศ.กิตติคุณ นพ.เสก อักษรานุเคราะห์ (ที่สองจากขวา) ,พ.ต.อ.นพ.ธนา ธุระเจน , นพ.ทรงพจน์ ตันประเสริฐ และรศ.พญ.วิไล คุปต์นิรัติศัยกุล การสัมมนากลุ่ม เรื่อง การรักษาโรคข้อเข่าเสื่อม โดยนพ.ธวัช ประสาทฤทธา และ รศ.พญ.วิไล คุปต์นิรัติศัยกุลผู้ดำเนินการอภิปราย โดย พ.ท. นพ.สุรวุฒิ ปรีชานนท์
   
บรรยายเรื่องโรคข้อเสื่อมและการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเทียม โดย นพ.วัลลภ สำราญเวทย์และนพ.วิชาญ กาญจนถวัลย์ บรรยายเรื่อง โรคกระดูกพรุนโดย พ.ต.อ. นพ.ธนา ธุระเจน และ รศ. พญ.วิไล คุปต์นิรัติศัยกุล
   
บรรยายเรื่อง โรคปวดหลัง ปวดคอโดย ศ.กิตติคุณ นพ.เสก อักษรานุเคราะห์ และ นพ.วีระ สุขประเสริฐ มีประชาชนเข้าร่วมฟังการบรรยายเป็นจำนวนมาก
 
 
กิจกรรมประจำเดือนสิงหาคม ปี 2553
 
มูลนิธิโรคข้อ ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีร่วมกับ บริษัท ร็อตต้าฟาร์ม( ประเทศไทย) จำกัด จัดกิจกรรมในงาน " วันนี้เข่าคุณ...จะดีกว่าเมื่อวาน" เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2553 เวลา 8.00-12.00 น. ณ โรงแรมสุนีย์ แกรนด์ แอนด์คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ จ.อุบลราชานี มีการบรรยายเรื่อง "ปวดเข่า...รักษาได้" โดย นายแพทย์ พงษ์ศักดิ์ วัฒนา ประธานมูลนิธิโรคข้อ , ศ.กิตติคุณ นพ.เสก อักษรานุเคราะห์ รองประธานมูลนิธิโรคข้อ และ ภญ.กุสุมาลย์ ไตรวิทยานุรักษ์ เลขาธิการมูลนิธิโรคข้อ
 
นายแพทย์ พงษ์ศักดิ์ วัฒนา ประธานมูลนิธิโรคข้อ บรรยายหัวข้อเรื่อง "ปวดเข่า...รักษาได้ " ศ.กิตติคุณ นพ.เสก อักษรานุเคราะห์ รองประธานมูลนิธิโรคข้อ บรรยายหัวข้อเรื่อง " การป้องกันการปวดข้อ" ด้วยท่าทางที่ถูกต้อง
   
ประชาชนให้ความสนใจในโรคข้อและกระดูก ศ.กิตติคุณ นพ.เสก อักษรานุเคราะห์ รองประธานมูลนิธิโรคข้อ แสดงสาธิตท่าทางการออกกำลังกายในท่านอนที่ถูกต้อง
   
ภญ.กุสุมาลย์ ไตรวิทยานุรักษ์ เลขาธิการมูลนิธิโรคข้อ มอบของที่ระลึกแก่ นายแพทย์ พงษ์ศักดิ์ วัฒนา ภญ.กุสุมาลย์ ไตรวิทยานุรักษ์ เลขาธิการมูลนิธิโรคข้อ มอบของที่แก่ระลึก ศ.กิตติคุณ นพ.เสก อักษรานุเคราะห์
   
ประชาชนให้ความสนใจร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก
 
 
กิจกรรมประจำเดือนมิถุนายน ปี 2553
 
มูลนิธิโรคข้อ ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีร่วมกับ บริษัท ร็อตต้าฟาร์ม ( ประเทศไทย) จำกัด จัดกิจกรรมให้ความรู้เรื่อง " วันนี้เข่าคุณ....จะดีกว่าเมื่อวาน" เมื่อวันที่ วันที่ 13 มิถุนายน 2553 เวลา 8.00-12.00 น. โรงแรมมารวยการ์เดนท์ ประชุมห้อง Ballroom A and B , กรุงเทพ มีการบรรยายหัวข้อเรื่อง "วันนี้...เข่าของคุณจะดีขึ้น" โดย นายแพทย์ พงษ์ศักดิ์ วัฒนา ประธานมูลนิธิโรคข้อ , "ปวดเข่า...รักษาได้" โดย นายแพทย์ สุรวุฒิ ปรีชานนท์ และหัวข้อเรื่อง อยากให้ "ข้อ" ดี ต้อง "เลือก" ให้ดี โดย ศาสตราจารย์ ดร. อำนวย ถิฐาพันธ์
 
นายแพทย์ พงษ์ศักดิ์ วัฒนา ประธานมูลนิธิโรคข้อบรรยายเรื่อง "วันนี้.เข่าของคุณจะดีขึ้น" นายแพทย์ สุรวุฒิ ปรีชานนท์ จาก รพ.วิชัยยุทธ และกรรมการวิชาการมูลนิธิโรคข้อ บรรยายเรื่อง "ปวดเข่า...รักษาได้"
   
บอร์ดนิทรรศการ เรื่องโรคข้อและกระดูก พิธีกรเชิญฟังสัมมนา เรื่อง ปวดเข่ารักษาได้และแนะนำวิทยากร
   
ประชาชนให้ความสนใจเข้าร่วมฟังเป็นจำนวนมาก ประชาชนที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมร่วมเล่นเกมส์
 
 
กิจกรรมประจำเดือนพฤษภาคม ปี 2553
 
มูลนิธิโรคข้อ ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ร่วมกับ มูลนิธิแสง – ไซ้ กี่ เหตระกูล หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ ซึ่งมีการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ร่วมกับ หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ วปอ.รุ่นที่ 27 และคณะแพทย์ พยาบาลจากหลายองค์กร รพ.ราชวิถี รพ.เลิดสิน รพ.เมตตาประชารักษ์ รพ.จุฬา ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่บริการตรวจรักษาให้กับประชาชน ฟรี มีการตรวจ โรคทางเดินอาหาร โรคตาในคนไข้เบาหวาน รักษาโรคนิ้วล๊อก และโรคข้อและกระดูก ณ โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 ตำบลคูหา อำเภอรัตน์ภูมิ จังหวัดสงขลา เมื่อวันอังคารที่ 18 พฤษภาคม 2553 ตั้งแต่เวลา 08.30-16.00 น. ซึ่งยังพบโรคข้อและกระดูกเป็นโรคที่ประชาชนในท้องถิ่น ยังเป็นโรคนี้อีกจำนวนมาก
 
 
     
ภญ.กุสุมาลย์ ไตรวิทยานุรักษ์ เลขาธิการมูลนิธิโรคข้อ ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมด้วยทีมแพทย์และเจ้าหน้าที่ที่ ให้การรักษาผู้ป่วยที่มารักษาโรคข้อ หลากหลายอาการ
     
 
     
ประชาชนมารับการตรวจรักษาเป็นจำนวนมาก   ภญ.กุสุมาลย์ ไตรวิทยานุรักษ์ เลขาธิการมูลนิธิโรคข้อ ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จ่ายยาให้แก่ผู้ป่วย
     
 
     
ประชาชนที่มาร่วมกิจกรรม ตรวจวัดความหนาแน่น ของกระดูก
 
     
แพทย์และเจ้าหน้าที่กำลัง และให้คำแนะนำแก่ผู้ป่วย
 
 
กิจกรรมประจำเดือนเมษายน ปี 2553
 
มูลนิธิโรคข้อฯ ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ได้รับพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะกรรมการ มูลนิธิโรคข้อฯ เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาท สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ วันที่ 2 เมษายน 2553 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 1 เมษายน 2553 เวลา 10.30 น. ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา
 
 
นพ.พงษ์ศักดิ์  วัฒนา  ประธานมูลนิธิโรคข้อ ทูลเกล้าถวายรายงาน การดำเนินงานของมูลนิธิโรคข้อ และศ.กิตติคุณ นพ.เสก อักษรานุเคราะห์ รองประธานมูลนิธิโรคข้อ ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัฌยาสัย   พลโท รศ.พญ.พรฑิตา ชัยอำนวย และเภสัชกรหญิงกุสุมาลย์ ไตรวิทยานุรักษ์ เลขาธิการมูลนิธิโรคข้อฯ ทูลเกล้าทูลกระหม่อม พวงมาลัย
 
 
 
องค์กรร่วมทศวรรษโรคกระดูกและข้อ แห่งประเทศไทย โดย พลโท นายแพทย์ธำรงรัตน์ แก้วกาญจน์ และมูลนิธิโรคข้อ ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ภญ.กุสุมาลย์ ไตรวิทยานุรักษ เลขาธิการมูลนิธิโรคข้อ ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวง สาธารณสุข ฯพณฯ คุณจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รัฐมนตรีช่วยว่ากระทรวงสาธารณสุข คุณพรรณสิริ กุลนาถศิริ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข นพ.ไพจิตร์ วราชิต และรองปลัดกระทรวงสาธารณสุข นพ. ศิริวัฒน์ ทิพย์ธราดล ร่วมแถลงข่าวโครงการ " สงกรานต์สนุกได้ .....ไร้แอลกอฮอล์ " วันที่ ๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๓ เวลา ๑๓.๓๐ – ๑๔.๐๐ น. ณ ห้องประชุมชัยนาทนเรนทร อาคาร ๑ ชั้น ๒ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข มีผู้สื่อข่าวร่วมงานอย่างคับคั่ง
 
 
 
 
กิจกรรมประจำเดือนกุมภาพันธ์ ปี 2553
 
มูลนิธิโรคข้อ ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
มูลนิธิโรคข้อ ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับ บริษัท ร็อตต้าฟาร์ม ( ประเทศไทย) จำกัด จัดกิจกรรมให้ความรู้เรื่อง " วันนี้เข่าคุณ....จะดีกว่าเมื่อวาน" เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา 8.00-12.00 น. ณ ห้องรมณีย์ ชั้น 10 โรงแรมแกรนด์ เดอ วิลล์, กรุงเทพ มีการบรรยายหัวข้อเรื่อง "วันนี้...เข่าของคุณจะดีขึ้น" โดย นายแพทย์ พงษ์ศักดิ์ วัฒนา ประธานมูลนิธิโรคข้อ , "ปวดเข่า...รักษาได้" โดย นายแพทย์ สุรวุฒิ ปรีชานนท์ และหัวข้อเรื่อง อยากให้ "ข้อ" ดี ต้อง "เลือก" ให้ดี โดย ศาสตราจารย์ ดร. อำนวย ถิฐาพันธ์
 
 
   
วิทยากรผู้บรรยาย : โดย นายแพทย์ พงษ์ศักดิ์ วัฒนา ประธานมูลนิธิโรคข้อ (คนกลาง) , นายแพทย์ สุรวุฒิ ปรีชานนท์ (ที่สามจากขวา) และภญ.กุสุมาลย์ ไตรวิทยานุรักษ์ เลขาธิการมูลนิธิโรคข้อเป็นผู้ประสานงาน   นายแพทย์ พงษ์ศักดิ์ วัฒนา ประธานมูลนิธิโรคข้อบรรยายเรื่อง "วันนี้.เข่าของคุณจะดีขึ้น"
 
 
   
นายแพทย์ สุรวุฒิ ปรีชานนท์ จาก รพ.วิชัยยุทธ และกรรมการวิชาการมูลนิธิโรคข้อ บรรยายเรื่อง "ปวดเข่า...รักษาได้"   นายแพทย์ พงษ์ศักดิ์ วัฒนา ประธานมูลนิธิโรคข้อบรรยายเรื่อง " วันนี้.เข่าของคุณจะดีขึ้น "
 
 
   
วิทยากร ร่วมให้คำแนะนำ และตอบปัญหา เกี่ยวกับโรคข้อและกระดูก
   
   
วิทยากรผู้บรรยาย ถ่ายภาพร่วมกับประชาชนที่มาร่วมกิจกรรม
   
 
มีผู้สนใจเข้าร่วมสมัครสมาชิกและ ซื้อหนังสือเพื่อนำรายได้สมทบทุนมูลนิธิโรคข้อ   นายแพทย์ สุรวุฒิ ปรีชานนท์ และภญ.กุสุมาลย์ ไตรวิทยานุรักษ์ เลขาธิการมูลนิธิโรคข้อ ให้คำปรึกษา โรคข้อแก่ผู้มาร่วมงาน
 

 

Go to Top