กิจกรรมปี : 2561 | 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 | 2544 | 2542 - 2531

กิจกรรมปี 49
 
มูลนิธิโรคข้อ ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในนามองค์กรร่วมทศวรรษโรคกระดูกและข้อแห่งประเทศไทย  จัดกิจกรรมร่วมกับ  มูลนิธิศูนย์สิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพ  “ สิ่งประดิษฐ์เพื่อชีวิต”  ในวันที่  31  ตุลาคม  - 4  พฤศจิกายน  2549  เวลา  09.00 -16.00 น.  ณ  BEC TERO HALL  สวนลุมไนท์บาร์ซ่า  เพื่อสนับสนุนการเกิดนวัตกรรมใหม่ๆ ในด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการและพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของคนพิการให้ก้าวหน้าดียิ่งขึ้น  โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจาก  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  เสด็จพระราชดำเนินมาทรงเปิดงานในวันที่ 31 ตุลาคม   2549  เวลา  15.00น.  ในงานมีการการออกร้านจากบริษัทต่างๆ เพื่อคนพิการและผู้สูงอายุ  ชมกิจกรรมและนิทรรศการให้ความรู้โรคข้อ  เครื่องช่วยไฮเทคสำหรับคนพิการและสิ่งสร้างสรรค์  การออกแบบห้องน้ำสำหรับคนพิการและผู้สูงอายุ 
 


พลโท นพ.ธำรงรัตน์  แก้วกาญจน์  ประธานองค์กรร่วมทศวรรษโรคกระดูกและข้อแห่งประเทศไทย รอรับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี และกล่าวถวายรายงาน วัตถุประสงค์การจัดกิจกรรม  สิ่งประดิษฐ์เพื่อชีวิต” เพื่อทราบฝ่าพระบาท
  


สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี   เสด็จ พระราชดำเนินชมนิทรรศการของมูลนิธิโรคข้อ  โดย  พลโท นพ.ธำรงรัตน์  แก้วกาญจน์ 
ประธานองค์กรร่วมฯ กล่าวถวายรายงานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี  เสด็จทอดพระเนตรและเยี่ยมชม  นิทรรศการของ บริษัทไฟเซอร์ (ประเทศไทย)  จำกัด  นำโดย  คุณมนู  สว่างแจ้ง  ผู้จัดการใหญ่ บริษัทไฟเซอร์และพนักงาน  รอรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี  รับมอบของที่ระลึกจาก คุณมนู  สว่างแจ้ง  ผู้จัดการใหญ่ บริษัทไฟเซอร์เป็นผู้ถวาย

 

 
มูลนิธิโรคข้อ ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี   ในนามองค์กรร่วมทศวรรษโรคกระดูกและข้อ ร่วมงานประชุมวิชาการราชวทิยาลัยแพทย์ออร์โธปิดิกส์แห่งประเทศ  วันที่ 20-23  ตุลาคม  ณ  โรงแรมรอยัลคลิฟ   พัทยา  

October 20-23 ,2006 The 3rd  ASEAN-AAOS Instructional Course and The 28th Annual Meeting of the Royal College of  Othopaedic Surgeons of Thailand Pattaya Exhibition and Convention Hall ( PEACH) Royal Cliff Beach Resort
 

 

 

 

Medical Conference and Work- shop
 

 

บูธนิทรรศการขององค์กรร่วมทศวรรษโรคกระดูกและข้อแห่งประเทศไทย

 

 
การแข่งขันกอล์ฟการกุศล ถ้วยพระราชทานพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา  โดยองค์กรร่วมทศวรรษโรคกระดูกและข้อแห่งประเทศไทย ( 2000-2010)   เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 12  ตุลาคม 2549  ณ  สนามกล์อฟ Green Valley  โดยมี พลโท นพ.ธำรงรัตน์   แก้วกาญจน์  ประธานองค์กรร่วมฯ  และ ภญ.กุสุมาลย์  ไตรวิทยานุรักษ์   กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิโรคข้อ   ร่วมกิจกรรมจัดหาทุนเพื่อการเปลี่ยนข้อเข่าเทียมเพื่อผู้ยากไร้
 


องค์กรร่วมทศวรรษโรคกระดูกและข้อแห่งประเทศไทย ( 2000-2010)  จัดแข่งขันกอล์ฟการกุศล  ชิงถ้วยพระราชทานพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา  เนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองสิริราชสมบัติครบ  60  ปีพลโท นพ.ธำรงรัตน์  แก้วกาญจน์  ประธานองค์กรร่วมทศวรรษโรคกระดูกและข้อแห่งประเทศไทย   และ ภญ.กุสุมาลย์  ไตรวิทยานุรักษ์   กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิโรคข้อ  ถ่ายภาพร่วมกับคณะกรรมการและผู้ร่วมแข่งขัน

 

 

การประชุมวันโรคข้อสากลเฉลิมพระเกียรติทรงครองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี     
มูลนิธิโรคข้อในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ในนามขององค์กรร่วมทศวรรษโรคกระดูกและข้อแห่งประเทศไทย จัดงาน “ การประชุมวันโรคข้อสากลเฉลิมพระเกียรติทรงครองสิริราชสมบัติครบ  ๖๐ ปี ”  ครบเครื่องเรื่องข้อและกระดูก  ในวันอาทิตย์ที่ 1  ตุลาคม พ.ศ. 2549  ณ ห้องประชุมใหญ่   อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 12 โรงพยาบาลราชวิถี   ซึ่งประกอบด้วย

  • กระทรวงสาธารณสุข
  • มูลนิธิโรคข้อในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  
  • ราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทย 
  • ราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูแห่งประเทศไทย  
  • มูลนิธิโรคกระดูกพรุนแห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนาฯ
  • สมาคมรูมาติสชั่มแห่งประเทศไทย
  • สมาคมกีฬาเวชศาสตร์แห่งประเทศไทย 
  • มูลนิธิทศวรรษโรคกระดูกและข้อ (ประเทศไทย)

ชมกิจกรรมและนิทรรศการ  นวัตกรรมใหม่ๆ กับโรคข้อ   ฟัง บรรยายและสัมมนาเรื่อง  ครบเครื่องเรื่องโรคข้อและกระดูก  เคล็ด ลับทำอย่างไรให้ห่างไกลจากโรคข้อเสื่อม โรคข้ออักเสบรูมาตอยด์  โรคเก๊าท์  โรคกระดูกพรุน  อาหารที่จำเป็น...แคลเซียม , ไวตามิน ดี งานนี้มีสมาชิกและประชาชนให้ความสนใจเข้ารับฟังบรรยายจำนวนมาก

 
นพ.พงษ์ศักดิ์  วัฒนา  ประธานมูลนิธิโรคข้อ กล่าวรายงานการจัดกิจกรรม การประชุมวันโรคข้อสากลเฉลิมพระเกียรติ
ทรงครองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี วันอาทิตย์ ที่
1 ตุลาคม   2549 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติชั้น 12  รพ.ราชวิถี

นพ.ปราชญ์   บุณยวงศ์วิโรจน์  ปลัดกระทรวงสาธารณสุข   เป็นประธานเปิดงานการประชุมวันโรคข้อสากลเฉลิมพระเกียรติ
ทรงครองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี

 
 
นพ.ปราชญ์  บุณยวงศ์วิโรจน์ และกรรมการมูลนิธิโรคข้อถ่ายภาพร่วมกัน  และให้สัมภาษณ์กับสถานีวิทยุและโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 และ กรมประชาสัมพันธ์ ช่อง 11
 
 
นพ.ปราชญ์  บุณยวงศ์วิโรจน์ และกรรมการมูลนิธิโรคข้อ  เดินชมนิทรรศการและบูธต่าง ๆ ที่มาร่วมออกร้าน
 
 
ประชาชนสนใจร่วมกิจกรรมกับบูธที่มาร่วมออกร้าน
 
 
ประชาชนให้ความสนใจเข้าร่วมฟังบรรยายเป็นจำนวนมาก
 
 
ประชาชนให้ความสนใจ ชมนิทรรศการจากบอร์ดความรู้ โรคข้อ
 
 
บรรยายเรื่อง  โรคข้ออักเสบรูมาตอยด์และโรคเก๊าท์   : โดย   พลตรีหญิง พญ.พรฑิตา  ชัยอำนวย , พ.ท.นพ.สุรวุฒิ  ปรีชานนท์    
 

 

                มูลนิธิโรคข้อในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี  ในนามองค์กรร่วมทศวรรษโรคกระดูกและข้อแห่งประเทศไทย  ร่วมงานจัดนิทรรศการโรคข้อเพื่อฉลองครบรอบ 4  ปีของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา  ซึ่งสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดงานเดินเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จอยู่หัวเนื่องในโอกาสการจัดงานฉลองสิราชสมบัติครบ 60  ปี  เมื่อวันเสาร์ที่ 30   ตุลาคม  2549  ณ  สานมศุภชลาศัย  สนามกีฬาแห่งชาติ  ปทุมวัน  กรุงเทพฯ  เวลา  06.00 น.

 
 
องค์กรร่วมทศวรรษโรคกระดูกและข้อแห่ง
ประเทศไทย เป็นส่วนหนึ่งของการจัดกิจกรรมในครั้งนี้
นพ.พงษ์ศักดิ์ วัฒนา ประธานมูลนิธิโรคข้อ ในพระราชูปถัมภ์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี  กล่าวถวายรายงาน
 
 
ถ่ายภาพร่วมกัน : พลโท นพ.ธำรงรัตน์-คุณหญิงยี่ภู่  แก้วกาญจน์  ประธานองค์กรร่วมทศวรรษโรคกระดูกและข้อแห่งประเทศไทย ,นพ.พงษ์ศักดิ์ วัฒนา ประธานมูลนิธิโรคข้อ และภญ.กุสุมาลย์ ไตรวิทยานุรักษ์ เลขาธิการมูลนิธิโรคข้อ ฯ
ประชาชนที่มาร่วมเดินเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จอยู่หัว
เนื่องในโอกาสการจัดงานฉลองสิราชสมบัติครบ 60  ปี
 

 
มูลนิธิโรคข้อ ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ร่วมกับ   ธนาคารไทยพาณิชย์ จัดโครงการ  ร่วมใจเฉลิมพระเกียรติครองสิริราชสมบัติครบ  ๖๐  ปี   เพื่อ “ สมทบทุนเปลี่ยนข้อเข่าเทียมเพื่อผู้ยากไร้  ”  วันอังคารที่ 29 สิงหาคม – ศุกร์ที่ 1  กันยายน  2549ณ  หอประชุมมหิศร  บริเวณด้านหน้าฮอลล์
 
 

(ในภาพ) ท่านผู้หญิง พญ. วัฒนา วัชโรทัย (ที่ 3 จากซ้าย) ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ มูลนิธิโรคข้อฯ และ ม.ร.ว. ถวัลภากร วรวรรณ (ที่ 2 จากซ้าย) ที่ปรึกษามูลนิธิโรคข้อฯ และ ภญ.กุสุมาลย์    ไตรวิทยานุรักษ์  เลขาธิการมูลนิธิโรคข้อ (ซ้ายสุด) ในพิธีรับมอบเงินจาก คุณกรรณิการ์ งามโสภี ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ธนาคารไทยพาณิชย์  โดยมีผู้บริหารทั้งสองฝ่ายร่วมเป็นพยาน

 

 
 
องค์กรร่วมทศวรรษโรคกระดูกและข้อแห่งประเทศไทย  ร่วมกับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดสิงห์บุรี มอบโล่เกียรติคุณแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลงานดีเยี่ยม   ตามโครงการรณรงค์สร้าง “ส้วมนั่งห้อยขาวันละบาท” ถ้วนทั่วสิงห์บุรีชีวีมีสุข วันที่  18  กรกฏาคม  2549 ณ  ห้องประชุม  1 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี โดย พลโทนายแพทย์ธำรงรัตน์  แก้วกาญจน์  ประธานองค์กรร่วมฯ พร้อมด้วยพลโท นพ.สุปรีชา  โมกขะเวส  ,  นพ.ชูศักดิ์  สุวรรณศิริกุล และภญ.กุสุมาลย์  ไตรวิทยานุรักษ์  คณะกรรมการองค์กรร่วม ฯ ร่วมเดินทางด้วย
 
 
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี  กล่าวต้อนรับ พลโท นพ.ธำรงรัตน์ แก้วกาญจน์ และ คณะกรรมการวางแผนและประเมินผลสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี
 
 
เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จ.สิงห์บุรี ให้การต้อนรับพล.ท.นพ.ธำรงรัตน์  แก้วกาญจน์ ประธานองค์กรร่วมฯและคณะกรรมการและถ่ายภาพร่วมกัน
พล.ท.นพ.ธำรงรัตน์  แก้วกาญจน์ กล่าวแสดงความยินดี
กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับมอบโล่ตามโครงการ
รณรงค์สร้าง“ส้วมนั่งห้อยขาวันละบาท”ถ้วนทั่วสิงห์บุรีชีวีมีสุข
 
 
โล่เพื่อมอบให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พลโท นพ.ธำรงรัตน์  แก้วกาญจน์  มอบโล่เกียรติคุณแก่สำนักงานสาธารณสุข จ.สิงห์บุรี
 
 
พลโท นพ.ธำรงรัตน์  แก้วกาญจน์  ได้เยี่ยมเยียนประชาชน และมอบส้วมแบบนั่งยอง  ตามโครงการรณรงค์สร้าง “ส้วมนั่งห้อยขาวันละบาท” ถ้วนทั่วสิงห์บุรีชีวีมีสุข  ให้กับตัวแทนขององค์กร  ในท้องถิ่น  ของ  จ. สิงห์บุรี
 
 
นิทรรศการส้วมนั่งยองแบบห้อยขาตามโครงการ
รณรงค์สร้าง   “ส้วมนั่งห้อยขาวันละบาท” ถ้วนทั่วสิงห์บุรีชีวีมีสุข
พลโท  นพ.ธำรงรัตน์  แก้วกาญจน์   ถ่ายภาพร่วมกับประชาชนในท้องถิ่นที่มาร่วมงาน  มอบโล่เกียรติคุณให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ.สิงห์บุรี
 

 
“คืนชีวิตสดใสให้กับผู้พิการกลับมาเดินได้” โครงการขาเทียม  เคลื่อนที่เพื่อคนพิการ  เมื่อวันที่ 18  กรกฏาคม   2549  ณ  ท้องสนามหลวง    พลโท  นพ.ธำรงรัตน์  แก้วกาญจน์  ประธานองค์กรร่วมทศวรรษโรคกระดูกและข้อแห่งประเทศไทย  พร้อมคุณหญิงยี่ภู่   แก้วกาญจน์  และภญ.กุสุมาลย์   ไตรวิทยานุรักษ์  เลขาธิการมูลนิธิโรคข้อ  ร่วมกิจกรรมการทำขาเทียมให้แก่ผู้ยากไร้  ของมูลนิธิขาเทียมในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี   ณ ท้องสนามหลวงซึ่งมีประชาชนทั่วไป  มีทั้งวัยเด็ก  วัยหนุ่มสาว  มารอเข้ารับการใส่ขาเทียมเป็นจำนวนมาก
 
 
พลโท  นพ.ธำรงรัตน์  แก้วกาญจน์  ประธานองค์กรร่วมทศวรรษโรคกระดูกและข้อแห่งประเทศไทย เข้าร่วมชม โครงการขาเทียม  เคลื่อนที่เพื่อคนพิการ
 
 
แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ จาก โครงการขาเทียม  เคลื่อนที่เพื่อคนพิการ   ของมูลนิธิขาเทียม   
 

 
 
มูลนิธิโรคข้อ   ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ร่วมกับ
โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี  ณ  ศรีราชา    จังหวัดชลบุรี
 
ให้คำปรึกษาปัญหาโรคข้อ รักษานิ้วล็อกโดยไม่ต้องผ่าตัด ไม่คิดค่าใช้จ่าย  บรรยายให้ความรู้เรื่อง “ ชุมชนเป็นสุข  ไม่เป็นทุกข์เพราะโรคข้อ ” วันศุกร์ที่  14 กรกฏาคม พ.ศ. 2549  ณ ห้องประชุมลีลาวดี 1 ชั้น 5 อาคารอนุสรณ์  ๑๐๐   ปี    โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี  ณ  ศรีราชา   ตั้งแต่เวลา  10.30-16.30 น.  โดยมีประชาชนสนใจเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก
 
 
นพ.จรุง   อุคพัชญ์สกุล   ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี  ณ  ศรีราชา  จังหวัดชลบุรี    กล่าวต้อนรับคณะกรรมการมูลนิธิโรคข้อ  และรับมอบโล่ ที่ระลึก   จาก   นพ.พงษ์ศักดิ์   วัฒนา  ประธานมูลนิธิโรคข้อ 
 
 
นพ.จรุง   อุคพัชญ์สกุล   ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จ
พระบรมราชเทวี  ณ  ศรีราชา , นพ.พงษ์ศักดิ์  วัฒนา 
ประธานมูลนิธิโรคข้อและคณะกรรมการพร้อมด้วย
เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาล  ถ่ายภาพร่วมกัน
นพ.วิชัย  วิจิตรพรกุล  แพทย์รักษาโรคนิ้วล๊อก  
และภญ.กุสุมาลย์   ไตรวิทยานุรักษ์   เลขาธิการ
มูลนิธิโรคข้อ  มอบของที่ระลึกแก่    นพ.จรุง   อุคพัชญ์สกุล
 
 
 นพ.พงษ์ศักดิ์   วัฒนา  ประธานมูลนิธิโรคข้อ    และ  นพ.วิชัย   วิจิตรพรกุล  จากโรงพยาบาลเลิดสิน   ให้การรักษาโรคนิ้วล๊อก   โดยไม่ต้องผ่าตัด
 
 
ประชาชนให้ความสนในเข้ารับฟังและ
รักษาโรคนิ้ว  ล็อกเป็นจำนวนกมาก
พญ.วิไล   คุปต์นิรัติศัยกุล   กรรมการวิชาการ
มูลนิธิโรคข้อ  ให้คำปรึกษแก่ประชาชนที่มาร่วมกิจกรรม
 

 

,