กิจกรรมปี : 2561 | 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 | 2544 | 2542 - 2531

 • กิจกรรมปี 45
 • โครงการบรรยายวิชาการสัญจรครั้งที่ 1/2545 ณ จังหวัด ขอนแก่น
        
  โรงแรมขอนแก่นโฮเต็ล วันศุกร์ที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2545เวลา 13.00 - 16.30 น. เป็นการบรรยายที่เน้นเรื่อง "กระดูกพรุน.. มหันตภัยที่ควรรู้" ซึ่งมีผู้เข้าร่วมฟังบรรยายจำนวนมาก

     
     

 • โครงการบรรยายวิชาการสัญจรครั้งที่ 2 / 2545 ณ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
        
  ห้องประชุมนายแพทย์จำลอง บ่อเกิด ตึกอำนวยการชั้น 5 โรงพยาบาลศูนย์หาดใหญ่วันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2545 เวลา 13.00 - 16.30 น. เป็นการบรรยายที่เน้นเรื่อง " โรคข้อเสื่อมอักเสบ ไม่ยากเกินกว่าการรักษา " ซึ่งมีผู้เข้าร่วมฟังบรรยายจำนวนมาก


     
     
     
   
     
 • มูลนิธิโรคข้อ ในพระราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับแผนกรูมาติก กองอายุรกรรม รพ.พระมงกุฏเกล้าฯ เนื่องในโอกาสวันสถาปนา รพ.พระมงกุฏเกล้า ครบรอบ 50 ปี จัดงาน "วันรวมพลคนโรคเกาต์ครั้งที่ 1" ในวันพุธที่ 7 สิงหาคม 2545 ณ ห้องประชุมตึกตรวจโรค ชั้น 1 รพ.พระมงกุฏเกล้า เวลา 13.00 - 15.30 น.
มีประชาชนผู้สนใจ ลงทะเบียนเข้าร่วมฟังบรรยาย

มีประชาชนผู้สนใจ ชมนิทรรศการ เรื่องโรคเก๊าต์และโรคข้อ

นพ.พงษ์ศักดิ์ วัฒนา ประธานมูลนิธิโรคข้อ ในพระราชูปถัมภ์ฯ ประธานในพิธีเปิดงาน
 • มูลนิธิโรคข้อ ในพระราชูปถัมภ์ ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับแผนกรูมาติก กองอายุรกรรม รพ.พระมงกุฏเกล้าฯ เนื่องในโอกาสวันสถาปนา รพ.พระมงกุฏเกล้า ครบรอบ 50 ปี จัดงาน "วันรวมพลคนโรคเกาต์ครั้งที่ 2" ในวันพุธที่ 11 กันยายน 2545 ณ ห้องประชุมท่านผู้หญิงเชิญ พิศยบุตร ชั้น 3 อาคารเวชศาสตร์ฟื้นฟู รพ.พระมงกุฏเกล้า เวลา 13.00 - 15.30 น.

 • กิจกรรมงานวันโรคข้อสากลปี พ.ศ. 2545 มูลนิธิโรคข้อในพระราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทย ราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูแห่งประเทศไทย สมาคมรูมาติสซั่มแห่งประเทศไทย ชมรมศัลยแพทย์ทางมือแห่งประเทศไทย*มูลนิธิกระดูกพรุนแห่งประเทศไทย จัดงาน "วันโรคข้อสากลปี พ.ศ.2545 " ในวันอาทิตย์ที่ 6 ตุลาคม 2545 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารเฉลิมพระเกียรติ รพ.ราชวิถี เวลา 7.30 – 16.00 น ซึ่งรวมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคข้อต่าง ๆ เช่น โรคข้อเสื่อม โรคเก๊าต์ โรคข้ออักเสบรูมาตอยด์ โรคกระดูกพรุน โรคปวดหลัง มาร่วมให้ความรู้และให้คำปรึกษาแก่สมาชิกและประชาชนผู้สนใจ งานนี้มีสมาชิกและประชาชนให้ความสนใจเข้ารับฟังบรรยายจำนวนมาก
   
   
   
 
 
 • งานวันเข้าเฝ้าสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เมื่อวันพุธที่ 25 ก.ย. 2545

        มูลนิธิโรคข้อฯ ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ได้รับพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะกรรมการ มูลนิธิโรคข้อฯ เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อทูลเกล้าฯ ถวายรายงานการดำเนินงานของมูลนิธิโรคข้อ เพื่อทราบฝ่าพระบาท เมื่อวันพุธที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2545 เวลา 09.00 น. ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา ยังความปลาบปลื้มแก่คณะกรรมการของมูลนิธิโรคข้อเป็นล้นพ้น
   
 
มูลนิธิโรคข้อ ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
       ให้การรักษาผู้ป่วยนิ้วล๊อก จำนวน 100 คน โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2545 ณ โรงพยาบาลศรีวิชัย 3 อ้อมน้อย จังหวัดสมุทรสาคร

     นิ้วล๊อก พบได้บ่อยในผู้หญิงมากกว่าผู้ชาย สาเหตุที่สำคัญเนื่องจากมีการรัดของพังผืดในบริเวณเส้นเอ็นนิ้วมือจะล๊อกในท่างอ หรือเหยียดก็ได้และมีอาการปวดร่วมด้วย แต่ล๊อกในท่างอจะพบได้บ่อย ต้องใช้มือด้านตรงข้ามไปแกะนิ้วที่งอให้เหยียดออกให้ตรง นิ้วที่ล๊อกจะพบได้บ่อยที่นิ้วนางและนิ้วกลาง นิ้วอื่น ๆ ก็มีโอกาสเป็นได้เช่นกัน นิ้วล๊อกอาจจะเป็นนิ้วเดียวหรือหลาย ๆ นิ้วพร้อม ๆ กันก็ได้ ในเด็กจะเป็นที่นิ้วหัวแม่มือ และเป็นแต่กำเนิด
      การรักษา นิ้วล๊อกที่มีอาการไม่มาก ล๊อกบางครั้งบางคราว อาจจะลองฉีดยาสเตียรอยด์เฉพาะที่ จะลดอาการปวด บวมที่บริเวณนิ้วมือ ได้ บางครั้งได้ผลดีและอาการล๊อกหายไปได้
      ในกรณีที่นิ้วล๊อกมีอาการมาก และปวดมากจำเป็นต้องทำการรักษาโดยวิธีผ่าตัด โดยทำในห้องผ่าตัด และตัดเอาพังผืดที่รัดเส้นเอ็นออก อาการล๊อกก็จะหายไปได้
      นายแพทย์วิชัย วิจิตรพรกุล แห่งโรงพยาบาลเลิดสินได้ประยุกต์เครื่องมือทำฟันของทันตแพทย์ มาทำการรักษานิ้วล๊อกโดยวิธีสอดอุปกรณ์ผ่านผิวหนัง ที่ตำแหน่งที่พังผืดรัดเส้นเอ็น ซึ่งได้ผลดี ( ภาพที่ 1 และ 2 ) สามารถให้การรักษาโดยไม่จำเป็นต้องทำในห้องผ่าตัดใหญ่ และผู้ป่วยโดยส่วนใหญ่สามารถกลับไปทำงานได้ในระยะเวลา 1 สัปดาห์ ทำให้สามารถรักษาผู้ป่วยที่เป็นนิ้วล๊อกจำนวนมาก ๆ ในระยะเวลาอันสั้น

ภาพที่ 1 แสดงเครื่องมือทำฟันของทันตแพทย์ที่ดัดแปลงมาทำการรักษานิ้วล๊อก

ภาพที่ 2 แสดงวิธีการสอดเครื่องมือเพื่อตัดพังผืดที่รัดเส้นเอ็นที่ตำแหน่ง pulley A1

ภาพที่ 3 แสดงนิ้วกลางที่ล๊อกในท่างอ หลังการรักษา จะเหยียดได้ตรงทันที
       มูลนิธิโรคข้อ ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จึงได้ร่วมมือกับโรงพยาบาลศรีวิชัย 3 อ้อมน้อย จ. สมุทรสาคร จัดทำกิจกรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2545 โดยการรักษาผู้ป่วยที่เป็นนิ้วล๊อก จำนวน 100 คน โดยวิธีสอดอุปกรณ์ผ่านผิวหนัง ใช้ยาชาเฉพาะที่ มีผู้ป่วยที่สนใจติดต่อมาร่วมโครงการ จำนวน 128 ราย โดยมีนายแพทย์วิชัย วิจิตรพรกุล จากโรงพยาบาลเลิดสิน , นายแพทย์สิทธิชัย อาชายินดี จากโรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์, นายแพทย์ต่อพล วัฒนา จากโรงพยาบาลศิริราช และทีมพยาบาลจากโรงพยาบาลเลิดสิน มาร่วมทำกุศลทำการรักษานิ้วล๊อก จำนวน 97 ราย โดยทำการรักษา จำนวน 120 นิ้ว ในช่วงเวลา 9.00 - 15.00 น. ของวันที่ 5 ธันวาคม 2545 ณ โรงพยาบาลศรีวิชัย 3 อ้อมน้อย โดยไม่คิดมูลค่า
ภาพที่ 4 ในพิธีเปิดการรักษานิ้วล๊อกที่โรงพยาบาลศรีวิชัย 3 อ้อมน้อย โดยมีรองศาสตราจารย์นายแพทย์วิชัย วนดุรงค์วรรณ
เป็นประธานในพิธีเปิด และนายแพทย์พงษ์ศักดิ์ วัฒนา ประธานมูล-นิธิโรคข้อ ในพระราชูปถัมธ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ภาพที่ 5 ประชาชนและผู้ป่วยที่เป็นนิ้วล๊อกที่มาร่วม
ในกิจกรรม วันที่ 5 ธันวาคม 2545
ภาพที่ 6 แพทย์ และพยาบาล ที่ทำการรักษานิ้วล๊อก