หัวข้อเก่า : เรื่องน่ารู้
Go to :
 

 


ผลวิจัยแนะ "นวดราชสำนักไทย" รักษาโรคนิ้วไกปืน-นิ้วล็อคได้ผล

ดร. พรรณสิริ กุนาถศิริ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณะสุข เปิดเผยถึงการรักษาโรคนิ้วล็อค หรือโรคนิ้วไกปืน ว่านอกจากการรักษาด้วยยา และการผ่าตัดแล้ว ยังสามารถรักษาด้วยการแพทย์แผยไทย โดยสถาบันการแพทย์แผนไทย กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทย และการแพทย์ทางเลือก ได้ทำการวิจัยทดลองทางคลินิก เพื่อศึกษาประสิทธิผลเบื้องต้นของการนวดไทย และได้เปรียบเทียบความแตกต่างจองการปวดข้อ และความลำบากในการเคลื่อนไหวข้อในผู้ป่วยโรคนิ้วล็อค โดยศึกษาในกล่มที่มีอาการนิ้วล็อคจำนวน 30 คน

อายุตั้งแต่ 30-65ปี ในการศึกษางานวิจัยในครั้งนี้ ใช้วิธีการนวดแบบราชสำนัก พร้อมประคบสมุนไพร เพื่อรักษาอาการปวดจากโรคนิ้วล็อค ผลการศึกษาพบว่า หลังการนวดแบบราชสำนักแล้ว อาการปวดกล้ามเนื้อลงลงอย่างชัดเจน กำมือได้เหยียดนิ้วได้มากขึ้น การหาจุดเจ็บเพื่อดูลักษณะความผิดปกติของข้อ พบว่า ก่อนการนวดผู้ป่าวทุกรายมีความผิดปกติของข้อ แต่หลังจากการได้รับการนวดรักษาแล้ว ความผิดปกติของข้อลดลง มีกำลังมืออยู่ในระดับปานกลาง จากผลการศึกษาแสดงให้เห็นถึงผลการนวดไทยที่สามารถช่วยลดอารการนิ้วล็อค รวมถึงอาการปวดข้อและความลำบากในการเคลื่อนไหวขอ้ในผู้ป่วยโรคนี้ได้

นพ. ปราโมทย์ เสถียรรัตน์ ผู้อำนวยการสถาบันการแพทย์แผนไทย การมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแผนทางเลือก ที่ปรึกษาโครงการวิจัย กล่าวว่า การนวดจะทำให้กล้ามเนื้อและเส้นเอ็นคลายตัว ทำให้เส้นเลือดที่ถูกกดบีบเป็นอิสระ รวมทั้งมีผลกระตุ้นประสาทอัตโนมัติที่ควบคุมการทำงานของกล้ามเนื้อเรียบของหลอดเลือดแดง ทำให้มีการขยายตัว และผลจากการนวดทำให้เซลล์ปล่อยสารคล้ายอีสตามีนออกมา ทำให้หลอดเลือดแดงขยายตัวเพิ่มมากขึ้น เพิ่มการไหลเวียนของหลอดเลือดแดงไปบริเวณที่บาดเจ็บให้ได้รับออกซิเจนเพิ่มจึ้น ซึ่งจะช่วยในการเยียวยา ลดการหดเกร็งของกล้ามเนื้อ และส่งเสริมความสามารถในการยืดตัวของเนื้อเยื่อเกี่ยวพันได้

Go to Top