มูลนิธิโรคข้อ ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
มูลนิธิโรคข้อฯ เป็นองค์กรการกุศลที่ดำเนินการเพื่อสาธารณะกุศล เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับโรคข้อสู่ประชาชน

วิธีการชำระเงินค่าสมัครสมาชิกชมรมโรคข้อ กรอกใบสมัครสมาชิก (กรุณากรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน และชัดเจน)
วิธีที่ 1 โอนเงินเข้าบัญชี สะสมทรัพย์ ธนาคารกรุงเทพ สำนักงานใหญ่ หมายเลขบัญชี 101-5-059361 และโปรดส่ง 1.สำเนาใบโอนเงินเข้าบัญชี 2. ใบสมัครที่กรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว มายังมูลนิธิโรคข้อฯ ตามที่อยู่ที่ระบุ
วิธีที่ 2 โดยธนาณัติ โปรดระบุชื่อผู้รับเงิน “มูลนิธิโรคข้อฯ” สั่งจ่าย ไปรษณีย์สีลม ที่อยู่มูลนิธิโรคข้อฯ ชั้น 42
อาคารยูไนเต็ดเซ็นเตอร์ 323 ถ.สีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 พร้อมใบสมัครที่กรอกรายละเอียดเรียบร้อยแล้ว
*หมายเหตุ การสั่งซื้อหนังสือทางไปรษณีย์ต้องบวกค่าจัดส่งด้วยค่ะ จำนวนไม่เกิน 5 เล่ม ค่าจัดส่ง 15 บาทตั้งแต่
5 - 10 เล่มขึ้นไป ค่าจัดส่ง 35 บาท , ทั้งหมดรายการ ค่าจัดส่ง 45 บาท
อัตราค่าสมัครสมาชิก 1. แบบตลอดชีพ 500 บาท 2. แบบ 2 ปี 100 บาท
สิทธิประโยชน์ที่ท่านจะได้รับ
1. ท่านจะได้รับจุลสารจากทางมูลนิธิฯปีละ 4 ฉบับ
2. ท่านจะได้รับข่าวสาร เช่น การบรรยายวิชาการ และกิจกรรมต่างๆ ของทางมูลนิธิฯ ก่อนประชาชนทั่วไป
3. หากท่านมีปัญหาด้านสุขภาพ ท่านสมารถเขียนจดหมาย ส่งโทรสาร หรือส่งอีเมล บรรยายอาการของท่านมายังมูลนิธิฯ ทางมูลนิธิฯ จะมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญตอบคำถามของท่านภายใน 5 – 10 วัน
หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ เจ้าหน้าที่มูลนิธิโรคข้อฯ
1. โทรศัพท์ : 02-665-4621 2. โทรสาร : 02-635-5458
3. อีเมลล์ : secretary@thaiarthritis.org 4. ทางเว็บไซต์ : www.thaiarthritis.org
<<สมัครสมาชิกแบบFill in>>
<<สมัครสมาชิกแบบPrinable>>