ข่าวการประชุมวิชาการทางการแพทย์


มูลนิธิโรคข้อ ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ขอเชิญชมนิทรรศการและร่วมกิจกรรมงานวันโรคข้อสากลปี 2554 เรื่อง โรคข้ออันเนื่องมาจากการ
ออกกำลังกายและการเล่นกีฬาโรคข้อและกระดูก โรคข้อเกิดได้กับทุกคน ทุกเพศทุวัยหากไม่ได้รับ
การดูแลที่ดี จึงควรมารู้จักโรคข้อที่มีอาการหลากหลายจะได้เข้าใจและรู้จักป้องกันได้ อยากรู้
อยากฟัง และปรึกษาปัญหาโรคข้อ ควรเตรียมตัวให้พร้อม ไม่ควรพลาดโอกาสดีๆ เพื่อสุขภาพตัวเอง
ฟังฟรี !!! ปรึกษาปัญหาโรคข้อโดยคณะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญจากโรงพยาบาลต่าง ๆ ในงานมีบริการ
ตรวจวัดความหนาแน่นของกระดูก และร่วมเล่นเกมส์เพื่อรับของรางวัลมากมาย
โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ....โทรสำรองที่นั่งหรือสอบถามได้ที่หมายเลข 0-2665-4620-1
โทรสาร. 02-635-5458


มูลนิธิโรคข้อ ใน พระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ในนามองค์กรร่วมทศวรรษโรคกระดูกและข้อแห่งประเทศไทย ขอเชิญร่วมงาน "งานวันโรคข้อสากลปี 2553 ในวันอาทิตย์ที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2553 ณ ห้องประชุม อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้นที่ 11- 12 โรงพยาบาลราชวิถี ชมนิทรรศการและรับฟังความรู้นวัตกรรมใหม่ ๆ กับโรคข้อและกระดูก ซึ่งเป็นกันได้ทุกคน ทุกเพศทุกวัย โรคข้อที่มีหลากหลายอาอาการ มาฟังจะได้เข้าใจและรู้จักป้องกันได้ ไม่ควรพลาด โอกาสดีๆ เพื่อสุขภาพตัวเอง และยังได้ปรึกษาปัญหาโรคข้อโดยคณะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญจากโรงพยาบาลต่าง ๆ งานนี้ฟังฟรี !!!ในงานมีบริการตรวจวัดความหนาแน่นของกระดูก และร่วมเล่นเกมส์เพื่อรับของรางวัลมากมาย โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ....โทรสำรองที่นั่งหรือสอบถามได้ที่หมายเลข 0-2665-4620-1 โทรสาร. 02-635-5458 และติดตามข่าวสารได้ที่ www.thaiarthritis.orgมูลนิธิโรคข้อ ใน พระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ในนามองค์กรร่วมทศวรรษโรคกระดูกและข้อแห่งประเทศไทย ขอเชิญร่วมงาน "งานวันโรคข้อสากลปี 2552 ในวันอาทิตย์ที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2552 ณ ห้องประชุม อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้นที่ 11- 12 โรงพยาบาลราชวิถี ชมนิทรรศการและรับฟังความรู้นวัตกรรมใหม่ ๆ กับโรคข้อและกระดูก เป็นโรคที่เป็นกันได้ทุกคน มารู้จักโรคข้อที่มีหลายอย่าง อาการหลากหลายจะได้เข้าใจและรู้จักป้องกันได้ อยากรู้ อยากฟัง และปรึกษาปัญหาโรคข้อ โดยคณะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญจากโรงพยาบาลต่าง ๆ เตรียมตัวให้พร้อม ไม่ควรพลาด โอกาสดีๆ เพื่อสุขภาพตัวเอง ฟังฟรี !!! ปรึกษาปัญหาโรคข้อโดยคณะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญจากโรงพยาบาลต่าง ๆ เตรียมตัวให้พร้อม ไม่ควรพลาด โอกาสดีๆ เพื่อสุขภาพตัวเอง ในงานมีบริการตรวจวัดความหนาแน่นของกระดูก และร่วมเล่นเกมส์เพื่อรับของรางวัลมากมาย โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ....โทรสำรองที่นั่งหรือสอบถามได้ที่หมายเลข 0-2665-4620-1 โทรสาร. 02-635-5458 และติดตามข่าวสารได้ที่ www.thaiarthritis.orgมูลนิธิโรคข้อ ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในนามองค์กรร่วมทศวรรษโรคกระดูกและ
ข้อแห่งประเทศไทย ขอเชิญร่วมงาน "งานวันโรคข้อสากลปี 2551 ในวันอาทิตย์ที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2551 ณ ห้องประชุม อาคาร
เฉลิมพระเกียรติ ชั้นที่ 11- 12 โรงพยาบาลราชวิถี ชมนิทรรศการเกี่ยวกับสุขภาพ ความรู้ของโรคข้อและกระดูก ฟังบรรยาย
เรื่อง โรคข้อ กับ คุณภาพชีวิต การเจ็บปวดเพียงเล็กน้อยอาจนำไปสู่ความรุนแรงของโรคข้อที่อาจจะส่งผลต่อการมีคุณภาพชีวิต
ที่ดีของตัวเราเองและคนรอบข้าง เชิญรับฟังและปรึกษาปัญหาโรคข้อโดยคณะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญจากโรงพยาบาลต่าง ๆ เตรียม
ตัวให้พร้อม ไม่ควรพลาด โอกาสดีๆ เพื่อสุขภาพตัวเอง ในงานมีบริการตรวจวัดความหนาแน่นของกระดูก และร่วมเล่นเกมส์
เพื่อรับของรางวัลมากมาย โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ สำรองที่นั่งด่วน!!!หรือสอบถามได้ที่หมายเลข 0-2665-4620-1
โทรสาร. 02-635-5458มูลนิธิโรคข้อ ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี จะจัดกิจกรรมเพื่อเทิดพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงครองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี ร่วมกับโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา ในวันศุกร์ที่ 14 กรกฏาคม พ.ศ. 2549 เวลา 10.30- 16.30 น. ในภาคเช้าให้บริการปรึกษาปัญหาโรคข้อและรักษาโรคนิ้วล๊อก โดยไม่ต้องผ่าตัด และไม่คิดค่าใช้จ่าย แก่ประชาชนทั่วไป จำนวน 60 ราย ภาคบ่ายมีการบรรยายเรื่อง “ ชุมชนเป็นสุข ไม่เป็นทุกข์เพราะโรคข้อ” ติดต่อสอบถามและลงทะเบียนได้ที่มูลนิธิโรคข้อ โทร. 02-665-4620-1 โทรสาร 02-635-5458 หรือติดต่อคุณมยุรี ลามะไหย์ โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา 038-322-157-9 , 07-601-2217


มูลนิธิโรคข้อ ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี จะจัดกิจกรรมเพื่อเทิดพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงครองศิริราชครบ 60 ปี ร่วมกับโรงพยาบาลราชบุรี จังหวัดราชบุรี ในวันศุกร์ที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2549 เวลา 10.30- 16.30 น. ในภาคเช้าให้บริการปรึกษาปัญหาโรคข้อและรักษาโรคนิ้วล๊อก โดยไม่ต้องผ่าตัด และไม่คิดค่าใช้จ่าย แก่ประชาชนทั่วไป จำนวน 50 ราย ภาคบ่ายมีการบรรยายเรื่อง “ ชุมชนเป็นสุข ไม่เป็นทุกข์เพราะโรคข้อ” ติดต่อสอบถามและลงทะเบียนได้ที่ โทร. 02-665-4620-1 โทรสาร 02-635-5458 หรือที่โรงพยาบาลราชบุรี 032-327-999


มูลนิธิโรคข้อ ขอประชาสัมพันธ์ให้มูลนิธิทศวรรษโรคกระดูกและข้อ เชิญชวนเดินวิ่ง ในวันอาทิตย์ที่ 18 กันยายน นี้ ที่กระทรวงสาธารณสุข ผู้ที่สนใจสมัครเดินวิ่งได้ที่มูลนิธิทศวรรษโรคกระดูกและข้อ โดยเสียค่าสมัครคนละ 200 บาท และในช่วงเวลาใกล้กัน ขอเชิญร่วมเดินรณรงค์" วันโรคกระดูกพรุนสากล 2005 " กับมูลนิธิโรคกระดูกพรุน ในนามองค์กรร่วมทศวรรษโรคกระดูกและข้อแห่งประเทศไทย ในอาทิตย์วันที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2548 เวลา 06.30 น. ณ สวนลุมพินี ฟรี !!!! โดยพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ เป็นองค์ประธาน ....โทรสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลข 02-665-4620-1


มูลนิธิโรคข้อ ใน พระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในนามองค์กรร่วมทศวรรษโรคกระดูกและข้อแห่งประเทศไทย ขอเชิญร่วมงาน " วันโรคข้อสากลปี 2548 " ในวันอาทิตย์ที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2548 เวลา 07.30- 16.30 น. ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติชั้น 11 -12 โรงพยาบาลราชวิถี เนื่องในวโรกาสที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุ ครบ 50 พรรษา เชิญชมนิทรรศการเกี่ยวกับสุขภาพ ความรู้ในการป้องกันข้อเสื่อม ทำอย่างไรไม่ให้กระดูกพรุน กระดูกผุแล้วจะทำอย่างไร มารู้จักโรคเกาต์ โรครูมาตอยด์ โรคปวดหลังปวดคอ เชิญฟังบรรยายเรื่องต้องรู้เกี่ยวกับโรคข้อและกระดูกเพื่อตัวท่านเองและคนรอบข้าง ปรึกษาสารพันปัญหาโรคข้อ โดยคณะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญกรรมการมูลนิธิโรคข้อ กะเทาะเจาะปัญหาเรื่องบ้านให้คนรักข้อ โดย อาจารย์เชี่ยว หมอบ้านจากรายการคนรักบ้าน ที่ดังผ่านจอโทรทัศน์ ไททีวีสีช่อง 1 เนชั่นแชนนัล จะมาช่วยแนะนำการออกแบบบ้านเพื่อคนโรคข้อ โดยไม่มีเสียค่าใช้จ่ายใดๆ สนใจติดต่อสอบถามและลงทะเบียนได้ที่ 02-665-4620-1

1. การประชุมวิชาการประจำปี สมาคมรูมาติซั่มแห่งประเทศไทย ในวันที่ 11 - 12 พฤษภาคม 2545 ณ ห้องประชุมสยามมงกุฎราชกุมาร อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี แพทยสมาคมแห่งประเทศไทย สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
- โทรศัพท์ 02-716-6524
- โทรสาร 02-716-6525
- E-mail : info@thairheumatology.org
Thairheum@hotmail.com

2. IOF World Cogress on Osteoporosis Lisbon, 10 - 14 May 2002. For more info.
- Tel: 334-72914177
- Fax: 334-72369052
- E-mail: info@ioflyon.org
- Website: www.osteofound.org


3. APLAR 2002 1 - 6 December 2002 Queen Sirikit National Convention Center Bangkok, Thailand. For more info
- Tel: 662-716-6526
- Fax: 662-716-6525
- E-mail: secretariat@aplar2002.com